Reference u inostranstvu

Termoelektrane u Nemačkoj u 2016. godini
VW Kraftwerk – Wolfsburg
 • KW Nord – Kotao E, F: Revizija i sanacija generatora pare
 • HKW Weast – Kotao blok 1 i 2: Revizija i sanacija generatora pare
KW Weisweiler
 • Blok F – Radovi revizije i sanacije na kotlu
KW Neurat
 • Blokovi A i D – Revizije i sanacije na kotlu
Kraftwerk Frimmersdorf
 • Blokovi P i Q – Revizije i sanacije na kotlu
KW Datteln
 • Blok 4 – Prefabrikacija i montaža daljinskog toplovoda
KW Lipendorf
 • Blok S – Revizije i sanacije na kotlu
KW Neurat
 • Blok B – Revizije i sanacije na kotlu
KW Zolling
 • Blok B – Revizije i sanacije na kotlu
MHKW Kassel Linie
 • Blokovi 3 i 4 – Revizije i sanacije na kotlu u zoni pregrejača
BHZ-Bio-und Holzkraftwerk Zapfendorf
 • Zapfendorf – Revizije i sanacije na kotlu
KHW Minhen
 • Kotao 11 – Revizije i sanacije na kotlu koja uključuje delimičnu obnovu spiralnih cevi na pregrejaču 2 i zamenu grejnih površina isparivača
Werkstatt –Halle 6 und 7, Landsberg – OT Hohenthurm
 • Hale 6 i 7 – Sastavljanje delova grejnih površina kotla snopa 192 cevi međupregrejača 1 i 96 snopova cevi gornjeg i 48 srednjih delova pregrejača 2, uključujući noseće cevi, sigurnosne limove i zaštitne obloge
Termoelektrane u Nemačkoj u periodu od 2008 – 2015
Kraftwerk Frimmersdorf
 • Blok P – Remont CSK: pregrejač 4,5,6, kavezi reci glava, zamena kolena levka isparivača
 • Blok Q – Remont CSK: međupregrejač 2, pregrejač 4,5, kavezi reci glava, zamena kolena levka isparivača
VW Kraftwerk
 • KW Nord – Kotao E, F: revizija i sanacija generatora pare
 • HKW Weast – Kotao blok 1 i 2 – revizija i sanacija generatora pare
KW Neurath
 • Blok B – Zamena cevnih lukova isparivača, sanacija toplih bandaža
 • Blok C – Zamena cevnih panela levka isparivača
 • Blok G – Remont cevnog sistema međupregrejača 2, remont cevnog sistema pregrejača 3 i 4; Zamena cevnih kaveza gorionika uglja
 • Blok E – Remont cevnog sistema pregrejača 3 i 4; Zamena cevnih kaveza gorionika uglja
 • Blok F – Remont cevnog sistema pregrejača 3
KW Niederaussem
 • Blok H – Zamena ulaznih komora međupregrejača 3 i montaža poveznih pas komada
 • Blok F – Zamena ulaznih komora pregrejača 7 i montaža ulaznih pas komada
 • Blok D – Zamena ulaznog i izlaznog kolektora pregrejača 6; Zamena izlaznog kolektora pregrejača 2
KW Weisweiler
 • Blokovi G i H – Zamena cevnih panela levka uključujući i pripadajuću čeličnu konstrukciju; Remont cevnog sistema pregrejača 2, 3, 4 i među pregrejača 3
 • Blok E – Zamena dve izlazne komore međupregrejača 2; Zamena cevnih zmija međupregrejača 2
KW Boxberg
 • Blokovi N1,N2,P1,P2 – Zamena kanala za vazduh za sagorevanje uglja u gorionicima
KW Lippendorf
 • Blok S – Zamena cevnih panela isparivača
 • Blok R – Remont cevnog sistema kotla
KHW München
 • Kotao 11 – Zamena grejne površine isparivača sa pripadajućom čeličnom konstrukcijom
KHW Keil
 • Kotao – Sanacija gorionika uglja; Bravarsko-zavarivački radovi na cevnom sistemu kotla prema programu tehničke kontrole TUV-a
„Elektroprivreda Crne Gore“ Nikšić
TE „Pljevlja“ (dva bloka – snaga blokova je po 210MW)
 • 2017. – Remont dva obrtna kola mlina S45.50
 • 2009. – Remont armature u mašinskoj sali
 • 2008. – Ugradnja III paketa na prvom stepenu zagrejača vazduha u okviru projekta Rekonstrukcije zagrejača vazduha

 

Menu