BEZBEDNOST

100%
100%

Prioritetni cilj kompanije FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD je zaštita života i zdravlja zaposlenih, svih lica u radnom prostoru i sprečavanju negativnih uticaja na životnu sredinu.

Postavili smo jasna pravila za naše zaposlene i podugovarače s obzirom da poslovanje FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD zahteva visok stepen primene HSE mera, pri čemu se uzima u obzir nivo tehničke opremljenosti, raspoloživost ljudskih resursa, medicina rada, bezbednost procesa, higijene na radu i naučna saznanja iz ove oblasti.

Nadzor nad primenom mera bezbednosti, procesa, zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine u FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD vrši HSE služba. Zahvaljujući takvoj strategiji, u periodu od 2012. godine do danas postigli smo značajno smanjenje broja povreda na radu, kao i dovođenje ekoloških incidenata na nulu.

Ukoliko u nekoj radnoj situaciji postoji nedoumica, važno je znati sledeće:

  • Bezbednost radnika ima prednost u odnosu na sve ostale radnje

U slučaju povrede na radnom mestu, prioritet ima:

  • Pružanje prve pomoći i spašavanje radnika

Svaki naš radnik, kao i radnici naših podizvođača i isporučilaca aktivno i promišljeno svojim odnosom prema radu doprinose bezbednom i neometanom radnom procesu.

Menu