KO SMO?

100%
100%

Kompanija FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD osnovana је 4. juna 2001. godine kao specijalizovana firma za inženjering, izgradnju, montažu, održavanje, remont, revitalizaciju energetskih i industrijskih objekata sa sopstvenim projektovanjem, proizvodnjom opreme, transportom u zemlji i inostranstvu sa sedištem u Beogradu, u Ulici Bačvanskoj 21/II.

Svoja znanja, stečena dugogodišnjim iskustvom, ujedinilo je 14 inženjera i oni su ih uložili u stvaranje čvrstih temelja nove firme Feromont Inženjering za pružanje sveobuhvatnog spektra usluga, koje vode ka postizanju energetskog, ekonomskog, ekološkog i društvenog napretka.

Od tada Feromont Inženjering se razvio u uspešan poslovni sistem sa preko 500 zaposlenih. Profesionalizam, iskustvo i znanje inženjera i drugih visokospecijalizovanih stručnjaka, omogućuju da Feromont  bude jaka i pouzdana kompanija koja pruža širok i sveobuhvatan spektar izvođačkih i inženjering usluga svojim klijentima na projektima u oblastima:

  • Energetike (elektro/termo/hidro energetski objekti i postrojenja)
  • Industrije (rafinerijski / petrohemijski / hemijski objekti,   različiti industrijski objekti i postrojenja, )
  • Mašinskih instalacija i sistema za različite vrste objekata

 

Gradeći trajne vrijednosti tokom realizacije mnogobrojnih projekta izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije svrstale su nas u red vodećih kompanija za termoenetrgetske, petrohemijske i industrijske objekte u Srbiji.

Kao pouzdan partner Feromont Inženjering uspešno sarađuje i sa stranim partnerima na realizaciji krupnih investicionih projekata širom sveta.

Objekti, koje je uspešno završio Feromont Inženjering, najbolji su pokazatelji i preporuka za dobijanje novih poslova.

MISIJA

100%
100%

FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD svoje poslovanje temelji na stalnom unapređenju kvaliteta svojih usluga, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana, uz doslednu primenu i poštovanje integrisanog sistema upravljanja koji se temelji na načelima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 i zakonskih regulativa.

CILJEVI

100%
100%

Stremimo liderskoj poziciji na nacionalnom tržištu i ravnopravnom odnosu sa prestižnim kućama iz Evrope i sveta u oblasti inženjeringa, usluga izgradnje, održavanja i revitalizacije energetskih i industrijskih postrojenja. Ulažemo sav naš trud i resurse da pomerimo granice savremenog poslovanja, postavimo viši standard u inženjering uslugama i poslužimo za ugled i primer svojim partnerima i konkurentima. Naši ciljevi su:

  1. Kontinuirani rad na unapređenju kvaliteta u inženjering uslugama i proširenju istih.
  2. Neprestano razvijanje poslovnosti, profesionalnosti i poverenja sa kupcima, kooperantima, isporučiocima i partnerima.
  3. Angažovanje stručne radne snage, prvenstveno sopstvene, a po potrebi i eksternih stručnjaka sa iskustvom u određenim oblastima.
  4. Sprovođenje permanentnog obučavanja, usavršavanja i motivacije zaposlenih, radi održavanja dobre međusobne saradnje, poverenja i pripadnosti.
  5. Prevencija povreda i stalno poboljšanje OHS učinka i OHS sistema upravljanja.
  6. Briga za očuvanje i zaštitu životne sredine u kojoj radimo i očuvanje resursa na najbolji mogući način, kao i ostvarivanje interesa društva u celini.

SERTIFIKATI I LICENCE

100%
100%