O nama

Kompanija FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD osnovana је 4. juna 2001. godine kao specijalizovana firma za inženjering, izgradnju, montažu, održavanje, remont, revitalizaciju energetskih i industrijskih objekata sa sopstvenim projektovanjem, proizvodnjom opreme, transportom u zemlji i inostranstvu.

Grupa od 14 iskusnih inženjera, uglavnom iz tadašnjeg Termoelektra, odvažila se u jednom trenutku da krene svojim putem. Nakon skoro dve decenije uspešnog poslovanja, oni su i dalje svi na broju i uspešno vode, u pravom smislu te reči, svoje preduzeće u kome su i jedini vlasnici.

Iskusni inženjeri znali su koga treba sa sobom da povedu – najbolje radnike. Krenuli su od nule, a danas imamo preko 600 zaposlenih. Mlada firma za kratko vreme svrstala se među velike.

U maju 2014. godine, pravno, kompanija prelazi iz akcionarskog društva (A.D.) u društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.). Kompanija ima permanentnu kvalifikaciju za rad u EPS-u, tj. znak kvaliteta.

Sedište same kompanije nalazi se u Beogradu, u Ulici Bačvanskoj 21/II.

Pored montažnih radova na remontima, izgradnji i održavanju na energetskim i industrijskim postrojenjima, kompanija FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD ima iskusne stručnjake i radnike koji izrađuju nestandardnu opremu koja se koristi na energetskim i industrijskim postrojenjima. Za izradu opreme na kojoj su potrebni zavarivački radovi, kompanija angažuje svoje zavarivače koji poseduju odgovarajuće ateste. Istovremeno, u svom posedu ima mnoštvo mašina i alata koji su neophodni da bi se izvršio posao koji je dat našoj kompaniji.

Naša misija

FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD svoje poslovanje temelji na stalnom unapređenju kvaliteta svojih usluga, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana, uz doslednu primenu i poštovanje integrisanog sistema upravljanja koji se temelji na načelima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 i zakonskih regulativa.

Ciljevi

Stremimo liderskoj poziciji na nacionalnom tržištu i ravnopravnom odnosu sa prestižnim kućama iz Evrope i sveta u oblasti inženjeringa, usluga izgradnje, održavanja i revitalizacije energetskih i industrijskih postrojenja. Ulažemo sav naš trud i resurse da pomerimo granice savremenog poslovanja, postavimo viši standard u inženjering uslugama i poslužimo za ugled i primer svojim partnerima i konkurentima. Naši ciljevi su:

  1. Kontinuirani rad na unapređenju kvaliteta u inženjering uslugama i proširenju istih.
  2. Neprestano razvijanje poslovnosti, profesionalnosti i poverenja sa kupcima, kooperantima, isporučiocima i partnerima.
  3. Angažovanje stručne radne snage, prvenstveno sopstvene, a po potrebi i eksternih stručnjaka sa iskustvom u određenim oblastima.
  4. Sprovođenje permanentnog obučavanja, usavršavanja i motivacije zaposlenih, radi održavanja dobre međusobne saradnje, poverenja i pripadnosti.
  5. Prevencija povreda i stalno poboljšanje OHS učinka i OHS sistema upravljanja.
  6. Briga za očuvanje i zaštitu životne sredine u kojoj radimo i očuvanje resursa na najbolji mogući način, kao i ostvarivanje interesa društva u celini.
Menu