KO SMO?

100%
100%

Kompanija FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD osnovana је 4. juna 2001. godine kao specijalizovana firma za inženjering, izgradnju, montažu, održavanje, remont, revitalizaciju energetskih i industrijskih objekata sa sopstvenim projektovanjem, proizvodnjom opreme, transportom u zemlji i inostranstvu.

Grupa od 14 iskusnih inženjera, uglavnom iz tadašnjeg Termoelektra, odvažila se u jednom trenutku da krene svojim putem. Nakon skoro dve decenije uspešnog poslovanja, oni su i dalje svi na broju i uspešno vode, u pravom smislu te reči, svoje preduzeće u kome su i jedini vlasnici.

Iskusni inženjeri znali su koga treba sa sobom da povedu – najbolje radnike. Krenuli su od nule, a danas imamo preko 600 zaposlenih. Mlada firma za kratko vreme svrstala se među velike.

U maju 2014. godine, pravno, kompanija prelazi iz akcionarskog društva (A.D.) u društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.). Kompanija ima permanentnu kvalifikaciju za rad u EPS-u, tj. znak kvaliteta.

Sedište same kompanije nalazi se u Beogradu, u Ulici Bačvanskoj 21/II.

Pored montažnih radova na remontima, izgradnji i održavanju na energetskim i industrijskim postrojenjima, kompanija FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD ima iskusne stručnjake i radnike koji izrađuju nestandardnu opremu koja se koristi na energetskim i industrijskim postrojenjima. Za izradu opreme na kojoj su potrebni zavarivački radovi, kompanija angažuje svoje zavarivače koji poseduju odgovarajuće ateste. Istovremeno, u svom posedu ima mnoštvo mašina i alata koji su neophodni da bi se izvršio posao koji je dat našoj kompaniji.

MISIJA

100%
100%

FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD svoje poslovanje temelji na stalnom unapređenju kvaliteta svojih usluga, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana, uz doslednu primenu i poštovanje integrisanog sistema upravljanja koji se temelji na načelima međunarodnih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 i zakonskih regulativa.

CILJEVI

100%
100%

Stremimo liderskoj poziciji na nacionalnom tržištu i ravnopravnom odnosu sa prestižnim kućama iz Evrope i sveta u oblasti inženjeringa, usluga izgradnje, održavanja i revitalizacije energetskih i industrijskih postrojenja. Ulažemo sav naš trud i resurse da pomerimo granice savremenog poslovanja, postavimo viši standard u inženjering uslugama i poslužimo za ugled i primer svojim partnerima i konkurentima. Naši ciljevi su:

  1. Kontinuirani rad na unapređenju kvaliteta u inženjering uslugama i proširenju istih.
  2. Neprestano razvijanje poslovnosti, profesionalnosti i poverenja sa kupcima, kooperantima, isporučiocima i partnerima.
  3. Angažovanje stručne radne snage, prvenstveno sopstvene, a po potrebi i eksternih stručnjaka sa iskustvom u određenim oblastima.
  4. Sprovođenje permanentnog obučavanja, usavršavanja i motivacije zaposlenih, radi održavanja dobre međusobne saradnje, poverenja i pripadnosti.
  5. Prevencija povreda i stalno poboljšanje OHS učinka i OHS sistema upravljanja.
  6. Briga za očuvanje i zaštitu životne sredine u kojoj radimo i očuvanje resursa na najbolji mogući način, kao i ostvarivanje interesa društva u celini.

SERTIFIKATI I LICENCE

100%
100%
Menu