Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova za TE Nikola Tesla A

Slide

Projekat:  Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova za TE Nikola Tesla A

Lokacija:  Obrenovac, K.P. 1934, K.O. Urovci

Investitor:  Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“

Godina realizacije:  2019. – 2022.

OPIS PROJEKTA:

Na blokovima A3, A4, A5 i A6 primeniće se tehnologija odsumporavanja dimnih gasova vlažnim krečnjačkim postupkom, uz korišćenje krečnjaka kao sorbenta. Kao nus-proizvod dobijaće se gips, koji se može koristiti u građevinarstvu.

Tehnologija odsumporavanja dimnih gasova vlažnim krečnjačkim postupkom u opštem slučaju obuhvata sledeće tehnološke operacije:

  • Dimni gasovi se posle elektrostatičkog filtera uz pomoć buster ventilatora vode u apsorber
  • Za proces odsumporavanja, u apsorber se dovodi pumpom voda, zatim suspenzija fino mlevenog krečnjaka, samlevenog mokrim mlevenjem u mlinu sa kuglama i neophodna količina vazduha koja obezbeđuje kiseonik za odvijanje reakcije
  • U reakciji krečnjaka, vode, kiseonika i SO2 iz dimnih gasova, dobija se gips (CaSO4x2H2O) i CO2 a gips se iz apsorbera odvodi na proces zgušnjavanja i filtriranja ili na zgušnjavanje a potom na deponovanje sa pepelom TENT A
  • Očišćeni dimni gas odvodi se iz aposrbera preko mokrog dimnjaka u okolinu
Kapitalni remont turbine Zamech 18K248 TE Kostolac B2
Kadrovska opremljenost