Kadrovska opremljenost

53 inženjera i 18 tehničara od čega je sa stručnim licencama / sertifikatima:

Inženjerske komore Srbije:

 •  8 sa licencom br. 430
 •  1 sa licencom br. 432
 •  5 sa licencom br. 434
 •  2 sa licencom br. 410
 •  2 sa licencom br. 310
 •  1 sa licencom br. 333
 •  4 sa licencom br. 330

Za zavarivanje:

 • 5 sa sertifikatom IWE
 • 1 sa sertifikatom EWE
 • 2 sa sertifikatom IWT

Za poslove bezbednosti na radu – 7

531 proizvodnih radnika od čega:

 •  22 poslovođa
 •  34 brigadira
 •  39 specijalista
 •  231 montera / bravara
 •  167 atestiranih zavarivača
 •  4 odžarivača
 •  13 limara / izolatera
 •  6 farbara
 •  9 vozača
 •  6 dizaličara
Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova za TE Nikola Tesla A
Mašine za obradu metala
Menu