Mašine za obradu metala

Mašine za obradu metala (mobilne)

  • Mašine za savijanje cevi do Ø 88,9 (Rmin 1,5D i više )
  • Mašine za obradu krajeva cevi Ø 19 – 860

Mašine za obradu metala (stabilne)

  • Mašine za savijanje cevi do Ø 88,9 (Rmin 1,5D i više )
  • Horizontalna bušilica – glodalica BORVER HB – 125
  • Dvostubi vertikalni stub KARUSEL 1540 CNC
  • Apkant presa 400t
  • Mašina za savijanje lima “LISSE ZK 70-30” (≠ 70 x 3000)
  • Mašina za peskarenje sačmom
Kadrovska opremljenost
Oprema za zavarivanje
Menu