Fabrika za proizvodnju vodonika HGU

OPIS PROJEKTA:

U periodu od 2011-31.10.2012 izvršena je montaža Fabrike Hidrokrekinga i to:

  • Predfabrikacija i montaža čelične konstrukcije 600.000 kg.
  • Izrada, montaža i hidro-test cevovoda 650.000 kg.
  • Montaža peći
  • Montaža paketne jedinice PSA 100.000 kg.
  • Montaža opreme, pumpi, reaktora, izmenjivača, kompresora i hidro-test 893.000 kg.

Sve navedene radove smo izveli po projektima i nadzoru HEURTEY PETROCHEM-FRANCE

 

PROJEKAT: Fabrika za proizvodnju vodonika HGU

OBJEKAT: HGU

INVESTITOR: NIS RNP – Pančevo

LOKACIJA: Rafinerija nafte Pančevo

GODINA REALIZACIJE: 2011 i 2012.

Ostali projekti

Rekonstrukcija elektrofiltera TENT A3
Peć za zagrevanje BA4301 i BA4302
Menu