Skidding sistem

Skidding system

  • Sistem guranja i vučenja do 800t
  • Sistem za podizanje do 600t

Mogućnost povećanja kapaciteta na određene zahteve.

Oprema za zavarivanje
Dizanje tereta
Menu