Modernizacija sistema regulacije Bloka B2

OPIS PROJEKTA:

U remontnom periodu 2016. godine na Bloku B2 vrši se:

  • Demontaža starog i montaža novog cevovoda sistema regulacije.

PROJEKAT: Modernizacija sistema regulacije Bloka B2

OBJEKAT: TE “Nikola Tesla” B, Ušće, Blok B2

INVESTITOR: Siemens doo, Beograd

LOKACIJA: TENT B

GODINA REALIZACIJE: 2016.

Ostali projekti

Remont turbine, napojnih i prednapojnih pumpi, montaža rekonstruisanih ventila SP i montaža novih uljnih pumpi
Remont turboagregata bloka B1 i bloka B2