Remont turboagregata bloka B1 i bloka B2

OPIS PROJEKTA:

U remontnom periodu 2016. godine na Bloku B1 vrši se:

 • Demontaža i pregled ležajeva turboagregata
 • Kontrola zazora parnog zaptivanja CVP, CSP, CNP1 i CNP2
 • Demontaža, pregled, zamena po potrebi i montaža parnih delova ventila VP, SP i ventila bajpasa NP
 • Revizija svih uljnih pumpi
 • Demontaža, pregled, zamena delova po potrebi i montaža ležajeva i parnih delova turbine turbonapojne pumpe

U remontnom periodu 2016. godine na Bloku B2 vrši se:

 • Demontaža turbine visokog, srednjeg i niskog pritiska
 • Demontaža servomotora i parnih delova ventila visokog, srednjeg i bajpasa niskog pritiska
 • Zamena unutrašnjeg kućišta CSP novim
 • Demontaža, remont i pregled turbine turbonapojne pumpe
 • Montaža turbine visokog, srednjeg i niskog pritiska
 • Montaža servomotora i parnih delova ventila visokog, srednjeg i bajpasa niskog pritiska
 • Remont elemenata sistema podmaznog, podiznog i sistema regulacionog ulja

PROJEKAT: Remont turboagregata bloka B1 i bloka B2

OBJEKAT: “TE Nikola Tesla” B, Ušće, Blok B1 i Blok B2

INVESTITOR: JP EPS, Beograd, TE “Nikola Tesla” , Ogranak TENT B

LOKACIJA: TENT B

GODINA REALIZACIJE: 2016.

Ostali projekti

Modernizacija sistema regulacije Bloka B2
Zamena generatora bloka B2
Menu