Zamena generatora bloka B2

OPIS PROJEKTA:

U remontnom periodu 2016. godine vrši se:

  • Demontaža starog rotora generatora
  • Demontaža statora generatora i odlaganje izvan mašinske hale
  • Montaža novog statora generatora
  • Montaža novog rotora generatora
  • Fino podešavanje i uklapanje prema liniji rotora

Kao i svi prateći demontažno-montažni mašinski radovi.

PROJEKAT: Zamena generatora bloka B2

OBJEKAT: “TE Nikola Tesla” B, Ušće, Blok B2

INVESTITOR: JP EPS, Beograd, TENT, Ogranak TENT B

LOKACIJA: TENT B

GODINA REALIZACIJE: 2016.

Ostali projekti

Remont turboagregata bloka B1 i bloka B2
Rekonstrukcija elektrofiltera TENT A3