Rekonstrukcija Fabrike cementa LAFARGE u Beočinu

OPIS PROJEKTA:

U periodu od 15.01-15.06.2004. izvršena je generalna rekonstrukcija fabrike cementa u Beočinu.

Ojačavanje čelične konstrukcije na DOPO tornju po projektu Mašinskog Fakulteta u Beogradu:

  • Kompletna zamena opreme na DOPO tornju kao i oprema za napajanje istog
  • Zamena delova rotacione peći sa ozidom
  • Rekonstrukcija mlina
  • Izgradnja filtera sa pripadajućom opremom

Svi pomenuti radovi su izvedeni prema projektu kao i sam nadzor od strane PSP Engineering iz Češke.

PROJEKAT: Rekonstrukcija Fabrike cementa LAFARGE u Beočinu

OBJEKAT: Fabrika cementa LAFARGE u Beočinu

INVESTITOR: LAFARGE Beočin

LOKACIJA:  Cementara Beočin

GODINA REALIZACIJE: 2004.

Ostali projekti

Krov silosa IV sa pripadajućom opremom
Modernizacija turbine