Modernizacija turbine

OPIS PROJEKTA:

U periodu od juna do decembra 2015. godine izvršena je:

  • Demontaža turbine visokog, srednjeg i niskog pritiska
  • Montaža nove turbine visokog, srednjeg i niskog pritiska
  • Demontažno-montažni radovi na pomoćnim sistemima turboagregata
  • Zamena ventilskih komora i drugog ležajnog bloka novim

PROJEKAT: Modernizacija turbine

OBJEKAT: “TE Nikola Tesla” A, Obrenovac, Blok A3

INVESTITOR: JP EPS, Beograd, TENT, Ogranak TENT A

LOKACIJA: TENT A, Bogoljuba Uroševića Crnog 44, 11500 Obrenovac

GODINA REALIZACIJE: 2014.

Ostali projekti

Rekonstrukcija Fabrike cementa LAFARGE u Beočinu
Kapitalni remont turboagregata i modernizacija CSP
Menu