Kapitalni remont turboagregata i modernizacija CSP

OPIS PROJEKTA:

U periodu od jula do decembra 2015. godine izvršen je:

  • Kapitalni remont cilindra visokog i niskog pritiska
  • Demontaža starog cilindra srednjeg pritiska i drugog ležajnog bloka i potom montaža novog drugog ležajnog bloka i CSP

U okviru kapitalnog remonta  izvršen je:

  • remont i modernizacija sistema regulacije
  • ispiranje uljnog sistema

PROJEKAT: Kapitalni remont turboagregata i modernizacija CSP

OBJEKAT: „TE Morava“, Svilajnac, Snage 125 MW

INVESTITOR: JP EPS, Beograd, TENT, Ogranak „TE Morava“

LOKACIJA: „TE Morava“, Svilajnac

GODINA REALIZACIJE: 2015.

Ostali projekti

Modernizacija turbine
Modernizacija turboagregata bloka B1