Modernizacija turboagregata bloka B1

OPIS PROJEKTA:

U periodu od marta do novembra 2014. godine izvršen je:

  • Kapitalni remont turbine i mašinskog dela generatora
  • Zamena cilindara visokog i srednjeg pritiska
  • Modernizacija sistema regulacije
  • Prelopatičenje rotora niskog pritiska
  • Zamena pomoćnih stanica (ulje, voda) generatora

PROJEKAT: Modernizacija turboagregata bloka B1

OBJEKAT: “TE Kostolac” B, Drmno, Blok B1

INVESTITOR: JP EPS, Ogranak Termoelektrane i kopovi “Kostolac”, Kostolac

LOKACIJA: “TE Kostolac” B, Drmno

GODINA REALIZACIJE: 2014.

Ostali projekti

Kapitalni remont turboagregata i modernizacija CSP
Izrada, isporuka i montaža sušača rezanaca
Menu