Izrada, isporuka i montaža sušača rezanaca

OPIS PROJEKTA:

U periodu od oktobra 2012. do juna 2013. godine projektovan je, izrađen i montiran sušač melase sledećih karakteristika:

  • prečnik  –  460 mm
  • visina – 606 mm
  • pritisak u sušaču  –  3 bar
  • temperatura u sušaču –  250°c
  • težina plašta sušača  – 150.000 kg
  • pritisak u izmenjivaču  –  27 bar
  • temperature fluida izmenjivaču  –  250°c
  • težina izmenjivača  –   155.000 kg

Montaža plašta sušača je izvedena na licu mesta dok je izmenjivač urađen u fabrici i montiran na gradilištu.

Kompletna konstrukcija zgrade je urađena nakon montaže sušača melase.

PROJEKAT: Izrada, isporuka i montaža sušača rezanaca na osnovu projektno-tehničke  i radioničke dokumentacije naručioca, izrađen od strane Enerdry A/S kao i građevinski i građevinsko zanatski radovi – isporuka i montaža opreme za dogradnju parne sušare rezanaca.

OBJEKAT: Fabrika šećera “Pećinci”

INVESTITOR:  “SUNOKO” d.o.o., Trg Marije Trandafil 7, 21000, Novi Sad

LOKACIJA:  Proizvodni pogon “Pećinci”, Oraško polje bb, 22400, Pećinci

GODINA REALIZACIJE: 2012-2013.

Ostali projekti

Modernizacija turboagregata bloka B1
Namešavanje biokomponente sa dizel gorivom
Menu