Namešavanje biokomponente sa dizel gorivom

OPIS PROJEKTA:

U periodu od oktobra 2014. do septembra 2015. godine  izgrađen je objekat za proizvodnju biodizela u RNP, za čiju realizaciju su izvršeni sledeći radovi:

  • Rekonstrukcija i prenamena rezervoara FB- 1116, FB-1117, FB-1401 i FB-1402
  • Izgradnja poveznih cevovoda za potrebe namešavanja biokomponente sa dizel gorivom i za otpremu do pristrana (težine 260t)
  • Isporuka i montaža opreme (merne sisteme, centrifugalne pumpe, utakačke sisteme i posude pod pritiskom)

PROJEKAT: Namešavanje biokomponente sa dizel gorivom

OBJEKAT: Proizvodni pogon Rafinerije nafte  Pančevo

INVESTITOR: NIS AD, Novi Sad

LOKACIJA:  RNP, Pančevo

GODINA REALIZACIJE: 2014/2015.

Ostali projekti

Izrada, isporuka i montaža sušača rezanaca
Fabrika šećera “Pećinci”
Menu