Fabrika šećera “Pećinci”

OPIS PROJEKTA:

U periodu od avgusta 2013. do maja 2014. godine izvršili smo sledeće poslove:

1. Projektovanje, nabavka, izrada i montaža čelične konstrukcije za zgradu MDS postrojenja:

 • Ukupna težina čelične konstrukcije  –  387.000 kg
 • Dimenzije zgrade: 32mx18m, visina 24m

2. Nabavka, isporuka i montaža rešetkastih gazišta i stepenika: 850m2

3. Nabavka, isporuka i montaža fasadnih i krovnih panela  –  3.700m2 sa montažom oluka i opšivki

4. Projektovanje, izrada i montaža tela otparne stanice (ukupna težina opreme je 444.500 kg):

 • Otparno telo E1000 – 1.500 m2
 • Otparno telo E2000 – 4.600 m2
 • Otparno telo E3000 – 1.505 m2
 • Separator S2010 – Dia. 4.200mm
 • Separator S2020 – Dia. 3.200mm
 • Kondenzator C2080 – 20m2
 • Kondenzator C3080 – 200m2
 • Sabirnik kondenzata T1100 – Dia. 600mm
 • Sabirnik kondenzata T2100 – Dia. 630mm
 • Separator 40F01 ф 000mm, SH = 5.000mm
 • Izmenjivač toplote 40HE01 ф 950mm, 200m2

5. Nabavka, predfabrikacija i montaža armature i cevovoda: 60.000kg.

PROJEKAT: Izrada glavnog izvođačkog projekta čelične konstrukcije i čelične konstrukcije zgrade novog postrojenja za odšećeravanje melase kao i izrada, isporuka i montaža čelične konstrukcije, opreme, cevovoda i podesta

OBJEKAT: Fabrika šećera “Pećinci”

INVESTITOR:  “SUNOKO” d.o.o., Trg Marije Trandafil 7, 21000, Novi Sad

LOKACIJA:  Proizvodni pogon “Pećinci”, Oraško polje bb, 22400, Pećinci

GODINA REALIZACIJE: 2013–2014.

Ostali projekti

Namešavanje biokomponente sa dizel gorivom
Zamena parovoda tople linije međupregrejane pare
Menu