Zamena parovoda tople linije međupregrejane pare

OPIS PROJEKTA:

U periodu od juna do oktobra 2009. godine izvršena je zamena tople linije međupregrejane pare na bloku B2  sledećih karakteristika:

  • Snaga bloka: 640 MW
  • Radna temperatura i pritisak fluida: 540°c / 42 bar
  • Ukupna težina demontirane opreme: 640.000 kg
  • Ukupna težina montirane opreme: 512.000 kg
  • Ukupno 189 zavarenih spojeva dimenzija od ф 457x52mm do ф 1004x52mm, materijali cevovoda su 15CrMoV510 i X10CrMoVNb91
  • Zamenjeno je 108 ovešenja

PROJEKAT: Zamena parovoda tople linije međupregrejane pare

OBJEKAT: TE “Nikola Tesla” blok B2

INVESTITOR: JP EPS Beograd, TE “Nikola Tesla” Obrenovac

LOKACIJA:  “Tent” B, Ušće 11500, Obrenovac

GODINA REALIZACIJE: 2009.

Ostali projekti

Fabrika šećera “Pećinci”
Zamena ovesnih cevi i pregrejača 3 na kotlu bloka 2
Menu