Zamena ovesnih cevi i pregrejača 3 na kotlu bloka 2

OPIS PROJEKTA:

U periodu od maja do septembra 2008. godine izvršena je zamena ovesnih cevi i pregrejača 3 na kotlu bloka 2 sledećih karakteristika:

  • Snaga bloka: 640 MW
  • Radna temperatura i pritisak fluida: 540°c / 189 bar
  • Ukupna težina zamenjene opreme: 124.000 kg
  • Ukupno 5.430 zavarenih spojeva dimenzija od ф 38×5 (6,3; 7,1)mm, materijali cevovoda su 13CrMo44 i 10CrMo910

PROJEKAT: Zamena ovesnih cevi i pregrejača 3 na kotlu bloka 2

OBJEKAT: TE “Nikola Tesla” blok B2

INVESTITOR: JP EPS Beograd, TE “Nikola Tesla” Obrenovac

LOKACIJA:  “Tent” B, Ušće 11500, Obrenovac

GODINA REALIZACIJE: 2008.

Ostali projekti

Zamena parovoda tople linije međupregrejane pare
Zamena ovesnih cevi i pregrejača
Menu