Zamena grejnih tela kotla

OPIS PROJEKTA:

U periodu od jula 2014. do januara 2015. godine  izvršeno je:

  • Zamena  EKO1,  EKO2  sa  PR1  i  komorama  –  delimična  zamena  ekonomajzera  1  i  2  sa  ulaznim  i  izlaznim  komorama  i  pregrejača  1  na  prodorima  cevnih  snopova  ekonomajzera  1  i  2  kroz  prednji  i  zadnji  zid kotla
  • Zamena PR2, PR3, PR5, MP1, MP2, PR1, komora  MP1 i izlazne komore MP2  –  zamena međupregrejača 1 sa ulaznom i izlaznom komorom i  ovesnim cevima (PR2), međupregrejača 2 sa izlaznom komorom, pregrejača 5 i  delimična  zamena  pregrejača  3  i  pregrejača  1  na  prodorima  cevnih  snopova  pregrejača  3,  pregrejača  5,  međupregrejača  1  i  međupregrejača  2 kroz prednji i zadnji zid kotla

Snaga bloka: 325 MW

Radna temperatura i pritisak fluida: 430°c / 201 bar

Ukupna težina zamenjene opreme: 750.000 kg

Ukupno 28.354 zavarenih spojeva dimenzija od ф 32mm do ф 323,9mm

PROJEKAT: Zamena grejnih tela kotla bloka A3

OBJEKAT: TE “Nikola Tesla” blok A3

INVESTITOR: JP EPS Beograd, TE “Nikola Tesla” Obrenovac

LOKACIJA:  “Tent” A, Bogoljuba Uroševića Crnog 44, 11500, Obrenovac

GODINA REALIZACIJE: 2014-2015.

Ostali projekti

Zamena ovesnih cevi i pregrejača
Termo i hidrotenika
Menu