Izrada i montaža rezervoara za skladištenje sumporne kiseline

Izrada i montaža rezervoara za skladištenje sumporne kiseline

OPIS PROJEKTA:

U periodu od aprila do novembra 2014. godine izgrađena su dva rezervoara za skladištenje sumporne kiseline sledećih karakteristika:

  • prečnik – 28500mm
  • visina – 10000mm
  • zapremina – 6000 m3
  • materijal – lim debljine od 8-22mm, 263 t, kvaliteta A516Gr70+NR

Montaža poda i plašta je izvedena na licu mesta dok su krovovi rezervoara (prečnika 29m, težine 58t) predmontirani oko 80m dalje od rezervoara i kao celina podizani i montirani na same rezervoare.

PROJEKAT: Izrada i montaža rezervoara za skladištenje sumporne kiseline

OBJEKAT: Fabrika sumporne kiseline

INVESTITOR: “RTB BOR”

LOKACIJA: Bor

GODINA REALIZACIJE: 2014.

Ostali projekti

Kapitalni remont turbine LMZ K-200-130-3
Menu