Kapitalni remont turbine LMZ K-200-130-3

OPIS PROJEKTA:

U periodu od jula do oktobra 2011. godine izvršen je:

  • Kapitalni remont turbine i generatora
  • Modernizacija progrevanja prirubničkog spoja na cilindrima srednjeg i visokog pritiska
  • Montaža sistema za brzo hlađenje turbine
  • Zamena lopatica 23. reda lopatica rotora srednjeg pritiska
  • Sva potrebna ispitivanja za procenu preostalog veka turbine

PROJEKAT: Kapitalni remont turbine LMZ K-200-130-3 i generatora sa procenom preostalog veka

OBJEKAT: “TE Kostolac” A, Kostolac, Blok A2

INVESTITOR: JP EPS, Ogranak “TE Kostolac” A

LOKACIJA: “TE Kostolac” A, Kostolac

GODINA REALIZACIJE: 2011.

Ostali projekti

Industrija
Izrada i montaža rezervoara za skladištenje sumporne kiseline
Menu