Konekcija parovoda i cevovoda sa kućištem turbine VP

Konekcija parovoda i cevovoda sa kućištem turbine VP

PROJEKAT: Konekcija parovoda i cevovoda sa kućištem turbine VP u okviru Osnovnog ugovora: Kućište turbine VP sa kompletom obujmica, dijafragmi i međustepenog zaptivanja, sa uslugom fabričkog remonta rotora turbine VP, kompletiranje i montaža TVP i remont TSP na bloku A1 TENT A

OBJEKAT: TENT A blok A1

INVESTITOR: JP EPS Beograd

PRODAVAC: Zaklady Remontowe Energetyki Katowice SA, Poljska

ČLAN GRUPE PONUĐAČA: Feromont Inženjering d.o.o. , Beograd

LOKACIJA: Obrenovac

GODINA REALIZACIJE: 2020

OPIS PROJEKTA:

 

U okviru kapitalnog remonta turbine visokog pritiska izvršena je demontaža parovodnih cevovoda, odvajanjem od kućišta turbine VP.

Od strane prodavca ZRE Katowice isporučeni su:

  • Revitalizovani donji regulacioni ventili za upust sveže pare parametara 127,5 bara i 535°C
  • Cevni komadi za vezu između regulacionih ventila na kućištu TVP i postojećih RA parovodnih linija
  • Cevni komadi između cevnih priključaka na kućištu TVP i postojećih cevovoda (hladna linija međupregrejanja RC, zaptivna para, oduzimanja sa TVP, linija za progrevanje rotora, linija za -grejanje zavrtnjeva i prirubnica kućišta TVP…)

Po završenoj montaži revitalizovanog kućišta TVP izvršena je konekcija parovodnih linija sa kućištem TVP , sa podešavanjem ovešenja na RA parovodnim linijama i merenjem opterećenja na pruključcima kućišta TVP – dovođenjem u projektovano stanje.

Kapitalni remont turboagregata bloka B1 u TENT B
VI BTO sistem
Menu