VI BTO sistem

VI BTO sistem

Projekat: VI BTO sistem

Lokacija: Povrsinski kop Drmno

Investitor: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“

Godina realizacije: 2017. – 2018.

OPIS PROJEKTA:

Tenderskom dokumentacijom definisano je da Projekat sadrži tri paketa (BTO sistem):

 • Paket 1 – Rotorni bager kapaciteta 6600 m3/h
 • Paket 2 – Sistem transportera sa trakom B 2000 mm
 • Paket 3 – Odlagač kapaciteta 8500 m3/h

Nakon sprovedene procedure izabrani su isporučioci opreme:

 • Paket 2 – Odlagač kapaciteta 8500 m3/h – Sandvik

Tenderskom dokumentacijom za Paket 2 Odlagač predviđena je nabavka i montaža odlagača kapaciteta 8.500 m3/h i pretovarnih kolica (klizni voz i potporna kolica) za transporter B 2000mm. Proizvođač Sandvik je projektovao model PA 200 – 2000/15+60+60. Feromont Inzenjering DOO izabran je kao izvođač mašinskih radova.

 

Obim radova Feromont Inzenjering DOO: montaža, ispitivanje i puštanje u rad Odlagača PA200-2000/15+60+60 kapaciteta 8.500 m³/h, koji se sastoji od sledećih glavnih celina:

 • Vozni mehanizam osnovnog uređaja
 • Vozni mehanizam pretovarnog uređaja
 • Donja gradnja
 • Platforma
 • Pilon
 • Odložna strela
 • Strela balasta
 • Međutraka
 • Prijemna traka

 

Tehničke karakteristike Odlagača:

 • Kapacitet – 8.500 m³/h
 • Masa celog Odlagača / stalno opterećenje je1826.7 t
 • Masa Odlagača, kompletno sa kliznim vozom 1998 t
 • Dužina celog Odlagača uključujući prijemna kolica je 179 m
 • Visina Odlagača je 31,9 m
 • Širina Odlagača je 23,6 m
 • Broj transportnih traka Odlagača – 3 (tri)
 • Maksimalna visina istovara je 20,82 m
 • Dužina odložne strele je 60 m
Konekcija parovoda i cevovoda sa kućištem turbine VP
Kapitalni remont turbine Zamech 18K248 TE Kostolac B2