Kapitalni remont turboagregata bloka B1 u TENT B

Kapitalni remont turboagregata bloka B1 u TENT B

PROJEKAT: KAPITALNI REMONT TURBOAGREGATA BLOKA B1 U TENT-B

OBJEKAT: Turboagregat 665MW, TENT B

NVESTITOR: JP EPS Beograd, ogranak TENT Beograd-Obrenovac

LOKACIJA: Ušće

GODINA REALIZACIJE: 2021.

OPIS PROJEKTA:

 

U toku 2021. godine izvršene su aktivnosti na kapitalnom remontu kondenzacione parne turbine D4Y456 snage 665 MW čiji je proizvodjač firma ALSTOM i generatora WT23S-106AF3 čiji je proizvodjač BBC (po licenci BBC-a), u okviru investicionog održavanja turboagregata u drugoj fazi revitalizacije bloka B1 u TENT B:

Remontni radovi su obuhvatali sledeće celine:

Zaptivači VP, SP, NP12 i NP34

Turbina visokog pritiska

Turbina srednjeg pritiska

Turbina niskog pritiska

Spojnice VP/SP, SP/NP12, NP12/NP34 i NP34/G

Turbinski ležajevi i linija vratila turboagregata

Ventilske komore VP, SP, NP i TTNP

Turbina turbonapojne pumpe

Generator

Kapitalni remont turbine bloka A2 u TE-KO
Konekcija parovoda i cevovoda sa kućištem turbine VP
Menu