Kapitalni remont turbine bloka A2 u TE-KO

Kapitalni remont turbine bloka A2 u TE-KO

PROJEKAT: –  KAPITALNI REMONT TURBINE BLOKA A2 SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA PARTIJA 1 – ANGAŽOVANJE SPECIJALISTIČKE EKIPE NA KAPITALNOM REMONTU TURBOPOSTROJENJA BLOKA A2, NABAVKA I UGRADNJA DELOVA TURBOPOSTROJENJA BLOKA A2

OBJEKAT: Parna turbina 210MW, tip K-200-130-3, TEKO A

NVESTITOR: JP EPS Beograd, ogranak TE-KO Kostolac, Nikole Tesle 5-7, Kostolac

LOKACIJA: Kostolac

GODINA REALIZACIJE: 2020.

OPIS PROJEKTA:

U toku 2020. godine izvršene su aktivnosti na kapitalnom remontu parne turbine nominalne snage 210 MW. Parna turbina bloka A2 je akcionog tipa i sastoji se od jednoprotočne TVP (12 stupnjeva), jednoprotočne TSP (11 stupnjeva) i jednooklopne dvoprotočne TNP (8 stupnjeva). Regulisanje turbine je mlazničko. Remontni radovi su obuhvatali sledeće celine:

Remontni radovi na cilindru niskog pritiska

Remontni radovi na cilindru visokog pritiska

Remontni radovi na cilindru srednjeg pritiska

Turbinski ležajevi i linija vratila turboagregata

Sistem regulacije

Uredjaj za okretanje rotora turbine

Stop ventili VP i SP (levi i desni) parni deo

Regulacioni ventili VP

Regulacioni ventili SP

Remont gravitacionih klapni i pripadajućeg hidromotora

Prelazni cevovodi VP, prelazni cevovodi SP i cevovodi I, II i III oduzimanja

Generator

Ispiranje uljnog sistema turbogeneratora

Remont napojnih pumpi

Remont turbine, generatora i armature u TEM
Kapitalni remont turboagregata bloka B1 u TENT B
Menu