Montaža peći BA-5301 za duboko koksovanje WP1 (DCU Plant) u Rafineriji nafte Pančevo

Montaža peći BA-5301 za duboko koksovanje WP1 (DCU Plant) u Rafineriji nafte Pančevo

PROJEKAT: MONTAŽA PEĆI BA-5301, PROJEKAT RNP POSTROJENJA ZA DUBOKO KOKSOVANJE WP1 (DCU Plant)

OBJEKAT: NIS Rafinerija Nafte Pančevo (DCU PLANT)

INVESTITOR: NIS-RNP Pančevo

LOKACIJA: Pančevo

GODINA REALIZACIJE: 2018-2020

OPIS PROJEKTA:

U periodu od aprila 2018. do oktobra 2018. izvršena je montaža peći BA-5301 u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu projekta postrojenja za duboko koksovanje WP1 (DCU Plant). Peć se sastoji od sledećih elemenata:

  • Radijalni deo iz četiri ćelije,
  • Konvektivni deo iz dve ćelije,
  • Dimnjak između dve konvektivne ćelije,
  • Pregrejač vazduha,
  • Breneri, giljotine, termodavači I ostala Oprema,
  • Montaža ozida,
  • Opslužne platforme.

Radovi su obuhvatali istovar, unutrašnji transport, pripremu za montažu, nivelisanje, montažu I prezervaciju opreme do puštanja u rad.

Rekonstrukcija rezervoara FB-2003
Montaža tehnološke opreme za duboko koksovanje WP1 I WP2 (DCU Plant) u Rafineriji nafte Pančevo
Menu