Montaža tehnološke opreme za duboko koksovanje WP1 I WP2 (DCU Plant) u Rafineriji nafte Pančevo

Montaža tehnološke opreme za duboko koksovanje WP1 I WP2 (DCU Plant) u Rafineriji nafte Pančevo

PROJEKAT: MONTAŽA TEHNOLOŠKE OPREME, PROJEKAT RNP POSTROJENJA ZA DUBOKO KOKSOVANJE WP1 I WP2 (DCU Plant)

OBJEKAT: NIS Rafinerija Nafte Pančevo (DCU PLANT)

INVESTITOR: NIS-RNP Pančevo

LOKACIJA: Pančevo

GODINA REALIZACIJE: 2018-2020

OPIS PROJEKTA:

U periodu od maja 2018. do avgusta 2020. izvršena je montaža tehnološke opreme (stacionarne I rotacione) u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu projekta postrojenja za duboko koksovanje WP1 I WP2 (DCU Plant):

  • Kolona, posuda, filtera i izmenjivača toplote,
  • Podova I ispuna u kolonama,
  • Pumpi, kompresora i miksera,
  • Vazdušnih hladnjaka i kule za hlađenje,
  • Skid paketnih jedinica,
  • Opslužnih kranova,
  • Specijalne opreme,
  • Zamena postojeće opreme za novu tokom remontnih aktivnosti 2019.

Radovi su obuhvatali istovar, unutrašnji transport, pripremu za montažu, nivelisanje, montažu I prezervaciju opreme do puštanja u rad. Određena oprema je zahtevala ukrupnjavanje na gradilištu I predmontažu.

Montaža peći BA-5301 za duboko koksovanje WP1 (DCU Plant) u Rafineriji nafte Pančevo
Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji prepumpne stanice PPS1 u bloku 38
Menu