Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji prepumpne stanice PPS1 u bloku 38

Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji prepumpne stanice PPS1 u bloku 38

PROJEKAT: Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji prepumpne stanice PPS1 u bloku 38

OBJEKAT: Prepumna stanica PPS1,Blok 38 na Novom Beogradu

INVESTITOR: JKP Beogradske elektrane   Savski nasip 11  Novi Beograd                            

LOKACIJA: Novi Beograd, Blok 38

GODINA REALIZACIJE: 2017-2020

OPIS PROJEKTA:

 

U periodu od 2017 do 2020. Izvršena je nabavka, izrada, isporuka, montaža i kontrola opreme predviđene za izgradnju prepumne stanice PPS1.

Konzorcijum sastavljen od firmi:

Montprojekt, Beograd, nosilac konzorcijuma – elektro radovi i MRU.

M-Enterijer, Beograd — građevinski radovi.

Feromont Inženjering Beograd – mašinski radovi

je učestvovao u realizaciji ovog projekta.

Објекат препумпне станице се састоји од машинске сале, из које се приступа командној просторији и просторији са смештај електро опреме, трафо боксова и електроразводног постројења. Циркулационе пумпе, по три на разводној и повратној грани магистрале М1 смештене су у низу у првом делу просторије. Из машинске сале улази се у  командну собу. Други део машинске сале, укопан је у односу на коту ±0,00 и служи за смештај усисних и потисних колектора циркулационих пумпи са запорном и заштитном арматуром и одвајача нечистоће на улазу прикључка разводне, односно повратне гране магистрале М1 у препумпну станицу.За потребе одржавања и манипулације пумпама и осталом опремом, уграђена је кранска дизалица носивости од 3,2 t. Дизалица има електро моторни погон.

Montaža tehnološke opreme za duboko koksovanje WP1 I WP2 (DCU Plant) u Rafineriji nafte Pančevo
Kapitalni remont turboagregata – TE Kolubara A5
Menu