Montaza tri skladišna sferična rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu projekta postrojenja za duboko koksovanje WP2 (DCU Plant)

Montaza tri skladišna sferična rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu projekta postrojenja za duboko koksovanje WP2 (DCU Plant)

PROJEKAT: MONTAŽA SFERIČNIH REZERVOARA  FB-16801, FB-16802, FB-16803, PROJEKAT RNP POSTROJENJA ZA DUBOKO KOKSOVANJE WP2 (DCU Plant)

OBJEKAT: NIS Rafinerija Nafte Pančevo (DCU PLANT)

INVESTITOR: NIS Rafinerija Nafte Pančevo

LOKACIJA: Pančevo

GODINA REALIZACIJE: 2018-2019

OPIS PROJEKTA:

U periodu od 2018 do 2019. montirana su tri skladišna sferična rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu projekta postrojenja za duboko koksovanje WP2 (DCU Plant) i to:

FB-16801 Skladišni rezervoar C4 smeša

FB-16802 Skladišni rezervoar C4 smeša/propilen

FB-16803 Skladišni rezervoar propilena

Sfere su prefabrikovane i sastavljene od prenosivih delova u proizvodnima radionica,  nakon čega su se montirali na mestu ugradnje.Prilikom montaže i uklapanja sfere sa procesnim linijama i instrumentima, poštovali su se svi lokalni standardni i sigurnosni propisi, kao i posebni propisi datog postrojenja

Radovi su obuhvatali projektovanje, nabavku i isporuku materijala, opreme, izvođenje radova, ispitivanje i kalibraciju sfera.

Projekat sanacije Ra-Rg sekcije FSS postrojenja
Izgradnja dva nova rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo na postrojenju za duboko koksovanje WP1 (DCU Plant)
Menu