Montažno demontažni radovi – isparivač, EKO 1A, povezni parovodi, pregrejač 2, cevovod ubrizgavanja, skelarsko izolaterski radovi…

OPIS PROJEKTA:

Radi povećanja efikasnosti rada kotla i povećanja snage bloka,  a u sklopu revitalizacije kotla bloka 2, na TE“Nikola Tesla“-B, obavljene su sledeće aktivnosti:

 • Zamena isparivača (od kote ≈+72,6 m do ≈+112,9 m,  sa izlaznim kolektorima cca 300t panela isparivača sa izlaznim kolektorima i cca 160 t čelične konstrukcije.
 • Ugradnja dodatnog ekonomajzera EKO 1A  cca 683 t.
 • Ugradnja napojnog cevovoda za dodatni ekonomajzer EKO 1A  cca 55 t.
 • Zamena ulaznog i izlaznog bloka na delu prolaza kroz isparivač (pas komadi) cca 185 t.
 • Zamena pregrejača 2, ovesnih cevi u zoni pregrejača 2, antiabrazivnih zaštita  cca 210 t.
 • Zamena poveznog cevovoda MP1-MP2 i MP2-MP3, sa pripadajućim sistemom ovešenja cca 50 t.
 • Zamena delova kanala dimnih gasova, kućišta kolektora, rekonstrukcija određene opreme, delova i elemenata koji nisu pod pritiskom cca 157 t.
 • Zamena cevovoda ubrizgavanja visokog pritiska cca25 t.
 • Zamena (sanacija) sistema ovešenja parovoda RA linije i dela sistema ovešenja poveznog parovoda PP2-bifluks cca 20 t.
 • Zamena instalacije, opreme i delova starih parnih i vodenih  duvača gara.
 • Zamena ventila na cevovodima bajpasa visokog pritiska, cevovodima ubrizgavanja u bajpas visokog pritiska, dvokrakih i trokrakih ventila i ostalih pratećih ventila.
 • Mehaničko  obijanje sinterovanih naslaga sa grejnih površina.
 • Aktivnosti na dovođenju položaja parovoda RA i RB i RC linije, u projektno stanje.

Ukupno izvedeno 53 628 zavarenih spojeva na sledećim materijalima:  16Mo3, 13CrMo4-5, 15Mo3, 16M, 15HM, 10CrMo9-10, X20CrMoV12-1 , X10CrMoVNb9-1, P256GH, X20CrMoV121, 15CrMoV1-10, 15NiCuMoNb5-6-4, 17G2MFA.

Karakteristike kotla:

 • Snaga kotla: 650 MW
 • Max.trajna produkcija pare: 2000 t/h
 • Max. dopušteni pritisak na izlazu pregrejane pare: 206 bar
 • Temperatura napojne vode: 259,2 °C
 • Stepen korisnosti parnog kotla: 86 %
 • Potrošnja goriva: 871,9 t/h

PROJEKAT: Montažno demontažni radovi – isparivač, EKO 1A, povezni parovodi, pregrejač 2, cevovod ubrizgavanja, skelarsko izolaterski radovi…

OBJEKAT: TE “Nikola Tesla” blok B2

INVESTITOR: JP EPS Beograd, TE “Nikola Tesla” Obrenovac

LOKACIJA:  Tent B, Ušće 11500 Obrenovac

GODINA REALIZACIJE: 2016.

Ostali projekti

Montaža mašinske opreme – MHE Vrgudinac
Zamena ložišta kotla membranskim, II faza revitalizacije (membranizacije) dela ložišta kotla OP-380b
Menu