Zamena ložišta kotla membranskim, II faza revitalizacije (membranizacije) dela ložišta kotla OP-380b

OPIS PROJEKTA:

U periodu od marta do septembra 2016. godine izvršena je II faza revitalizacije (membranizacije) dela ložišta kotla OP-380b sa sledećim obimom radova:

 • Zamena isparivača ložišne komore
 • Zamena levka ložišne komore
 • Zamena poveznog cevovoda u zoni levka ložišne komore
 • Modifikacija noseće čelične konstrukcije
 • Montaža ovešenja
 • Zamena REC glava
 • Zamena gorionika uglja
 • Zamena kanala aerosmeše
 • Zamena kanala toplog primarnog i sekundarnog vazduha
 • Zamena kanala hladne recirkulacije
 • Montaža kanala SOFA

Ostalo – montaža: Kompenzatora, Klapni, Dilatacionih kazaljki, MUR opreme, ulaznih, remontnih i kontrolnih vrata, dizni SOFA.

Karakteristike Bloka TE Morava:

 • Snaga bloka: 120MW
 • Nominalni kapacitet kotla: 380 t/h
 • Količina međupregrejane pare: 342 t/h
 • Temperatura napojne vode: 230°C
 • Pritisak sveže pare na izlazu iz kotla: 132 Bar
 • Temperatura sveže pare na izlazu iz kotla: 540°C
 • Pritisak u kondenzatoru: 0.07 Bar
 • Donja toplotna moć uglja Kolubara: 7780 kЈ/kg
 • Donja toplotna moć uglja iz jamske eksploatacije: 11963 kЈ/kg
 • Potrošnja uglja: 170 t/h

PROJEKAT: Zamena ložišta kotla membranskim, II faza revitalizacije (membranizacije) dela ložišta kotla OP-380b

OBJEKAT: TE Morava, Svilajnac,

INVESTITOR: JP EPS Beograd, Ogranak TENT, Beograd – Obrenovac, Bogoljuba Uroševića Crnog 44

GODINA REALIZACIJE: 2016.

Ostali projekti

Montažno demontažni radovi – isparivač, EKO 1A, povezni parovodi, pregrejač 2, cevovod ubrizgavanja, skelarsko izolaterski radovi…
Remont turbine bloka A1
Menu