Remont turbine bloka A1

OPIS PROJEKTA:

U remontnom periodu 2016. godine vrši se:

  • Demontaža turbine niskog pritiska
  • Revizija i zamena dijafragmi turbine niskog pritiska
  • Demontaža, pregled, ispitivanje i montaža ležajeva turboagregata
  • Pregled elemenata sistema regulacije
  • Pregled elemenata mašinskog dela generatora
  • Montaža turbine niskog pritiska

PROJEKAT: Remont turbine bloka A1

OBJEKAT: “TE Kostolac” A, Kostolac

INVESTITOR: JP EPS, Beograd, PD “TE-KO Kostolac“

LOKACIJA: “TE Kostolac” A, Kostolac

GODINA REALIZACIJE: 2016.

Ostali projekti

Zamena ložišta kotla membranskim, II faza revitalizacije (membranizacije) dela ložišta kotla OP-380b
Remont generatora
Menu