Zamena postojećeg i montaža novog kotla otpadne toplote BF-44501

Zamena postojećeg i montaža novog kotla otpadne toplote BF-44501

PROJEKAT: PROJEKAT DEMONTAŽE POSTOJEĆEG I MONTAŽA NOVOG KOTLA OTPADNE TOPLOTE BF-44501

OBJEKAT: Rafinerija nafte Pančevo S-4450

INVESTITOR: (Naftna industrija Srbije, Rafinerija Nafte Pančevo)-NAFTAGAS Tehnički servisi

LOKACIJA: Pančevo

GODINA REALIZACIJE: 2021

OPIS PROJEKTA:

OPIS PROJEKTA:

U martu mesecu  2021 god. tokom planske obustave Rafinerije nafte Pančevo, izvršena je zamena postojećeg i montaža novog kotla otpadne toplote BF-44501 u bloku 21, S-4450 (postrojenje za proizvodnju tečnog sumpora II SRU).

Osnovni zadaci projekta bili su opis i priprema objekata koji su bili predmet projekta, definisanje vrste radova koji su se izvodili, sagledavanje svih tehničkih mogućnosti, specifikacija potrebnog materijala i radova i predlog i odabir rešenja za ispunjenje zahteva definisanim projektnim zadatkom Investotora.

Iz ovakvih zadataka koji su se očekivali za rešavanje, projekat  je imao jasno definisani cilj. Kotao BF-44501 se zamenjuje novim, identičnih karakteristika, uz privremeno demontiranje sledećih objekata: peć BA-44501, razmenjivač EA-44501, posuda FA-44504, PSV-330 A/B, okolnih i poveznih cevovoda, instrumentacija i konstrukcije. Ostalo pomenuti objekti su se zbog ugradnje kotla BF-44501 privremeno demontirali, i nakon montaže vratili u prvobitno stanje. Demontaža je bila neophodna zbog montaže novog kotla.

Ostvarivanje zadatog cilja je bilo još otežavajuće, uzimajući u obzir kratko vreme za izvođenje radova, zahtevano tehničkim zadatkom.

Projekat je obuhvatao veoma složene pripremne radove, koje su imala za cilj  sigurno i bezbedno obezbeđivanje svih elemanata koji ostaju nakon demontaže stare opreme i montaže nove opreme. Radovi su se odvijali u jako nepristupačnim i prostorno ograničenim uslovima,.Pod tehničkom pripremom podrazumevala se kompletna organizacija i sprovođenje svih poslova koje treba obaviti pre početka direktnih montažnih radova.Prvi u nizu ovih poslova svakako je bio detaljno proučavanje projekta I prateće dokumentacije.Na osnovi toga se sagledao obim i detalji posla  koji je trebao biti realizovan, te se imajući u vidu potreban rok i raspoloživ tehnički i kadrovski potencijal izvršila priprema plana realizacije posla.

Specifičnost montaže ovog kotla ogleda se u oteženim uslovima za ugradnju usled ograničenog manipulativnog prostora, okolne postojeće opreme, cevovoda, platformi, cevnog mosta.Kako za montažu, otežani uslovi su bili i za demontažu postojećeg kotla.

Demontaža postojećeg kotla se izvršila iz dva dela, tj.odsecanjem izlazne komore i uklanjanjem iste, a ostatak kotla se otpojio od svih veza i potom pažljivo podigao i izvukao sa planirane strane uz strogo poštovanje svih tehničkih , bezbednosnih i drugih propratnih mera

Posebna pažnja je obraćena kod spojeva opreme, cevovoda i nosača koji su se kasnije vraćali u prvobitno stanje.

Poput demontaže postojećeg i montaža novog BF-44501 sprovela se iz dva dela.

Radovi su se izveli na osnovu usvojenog i overenog projekta za izvođenje, uz poštovanje svih važećih propisa i standarda kao i pravila dobre inženjerske prakse. Osim toga, morali su se poštovati svi interni propisi, normativi, standardi kao i uputstva proizvođača, odnosno isporučioca opreme i materijala.
Montažu i puštanje u pogon celokupne instalacije izvršena je sa dobro obučenom, kvalifikovanom radnom snagom, koja je za to registrovana . Pre otpočinjanja montažnih radova, odgovarajuća služba, koja se bavi zaštitom na radu u RNP, svakodnevno  je izdavala odobrenje za rad kroz obrazac, a na terenu je kontrolisala i pratila najsloženije operacije

Projekat sanacije Ra-Rg sekcije FSS postrojenja
Menu