Podizanje teških tereta na postrojenju za duboku preradu u RNP-u

OPIS PROJEKTA:

FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD je nastupio kao podizvođač firme Sarens koja je izabrana od strane NIS-a i CBI na kompleksnom projektu pretovara, transporta, jacking and skidding, podizanja opreme, podizanja čelične konstrukcije u objektu NIS Rafinerija Nafte Pančevo.

Pored opreme koje je Sarens obezbedio za izvršenje posla, FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD je omogućio kompletnu ljudsku i resursnu logistiku.

SARENS: CC6800-1, SCX2800, Skidding and jacking system, 48 osovina modularne prikolice

FEROMONT: TC2800-1, LTM 500t, LTM 220t, AC200-1, AC120-1, LTM 90t, AC40-1, RC30-1, Telehender 4,5t, Viljuškar 4,5t

Projekat se sastojao iz dve faze:

  • istovar opreme iz luke Azotara Pančevo sa dizalicama TC2800-1, AC200-1, LTM 90T, AC40-1
  • transport opreme na predviđeno mesto na kome se postavljala termoizolacija, galerije i platforme.

Tako odložena oprema je bila položena do januara 2018 godine.
Transport izolovane opreme je rađen SPMT KAMAG prikolicama 48 osovina do gradilišta NIS rafinerija, gde su pomenuti teret prihvatile dizalice SCX2800 i CC6800 i u tandem podizanju izvršile taj posao.

Ukupno je podignuto oko 11 posuda ukupne težine oko 2.000t u periodu Mart – April 2018 godine.

Feromontov tim od 15 ljudi (u kritičnim momentima je radilo 25 ljudi) je radio na finalnom izvršenju od:

  • 11 kolona opsega od 25-40m diametra 1,5-4,0m težine od 20-90t.
  • 2 Coke Drum-a pojedinačne težine 220t dužine 30m i diametra oko 7,5m.
  • Asistencija na montaži merdevina i platformi na visini od 65m, radiusa 30m i ukupne težine 20-43t.
  • 3 elementa pred-montirane konstrukcije ukupne visine 65m, radiusa 30m i težine 18-50t.
  • 3 elementa čelične konstrukcije dimenzija: 21m x 10m x 20m ukupne težine 164t, 21m x 10m x 20m ukupne težine 240t, 10m x 15m x 34m ukupne težine 121t.

Grupa od 15 ljudi specijalno obučenih za rad na velikim visinama od strane FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD je na visini od 91,5m finalno pozicionirala i centrirala teške elemente konstrukcije, koje je Sarens sa teškom mehanizacijom podigao na predviđeno mesto.

Ovaj projekat je od samog početka bio izazov za FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD zbog velikog rizika izvođenja radova na velikim visinama, kao i nedostatka prostora na samom mestu izvršenja posla. Ceo posao je izvršen besprekorno u koordinaciji sa našim licima za bezbednost na radu.

PROJEKAT: Podizanje teških tereta na postrojenju za duboku preradu u RNP-u

OBJEKAT: NIS Rafinerija Nafte Pančevo

INVESTITOR: Sarens

LOKACIJA: Pančevo

GODINA REALIZACIJE: 2017-2018

Ostali projekti

VI BTO (Bager – Transportne pogonske jedinice – Odlagač) sistem na Površinskom kopu Drmno
Projekat Hydrocracking
Menu