VI BTO (Bager – Transportne pogonske jedinice – Odlagač) sistem na Površinskom kopu Drmno

OPIS PROJEKTA:

U periodu od juna 2017. do oktobra 2018. izvršeni su mašinski radovi na montaži Odlagača PA200-2000/15+60+60:

 • predmontaža i montaža čelične konstrukcije (Glavni i Pomoćni transport, Strele, Strela kontratega…)
 • montaža Transportnih traka (Bubnjevi, Pogonske jedinice, Rolne, Gumene trake, Brisači…)
 • instaliranje linija cevovoda hidraulike i podmazivanja

Tehničke karakteristike:

 • Teorijski kapacitet: 8500 m3
 • Specifična težina tereta koji se transportuje: 1.7 t/m3
 • Maksimalna visina istovara: 20 m
 • Brzina kretanja: 6 m/min
 • Brzina kretanja na etaži (max za 10 min): 9 m/min
 • Dužina odložne trake: 60 m
 • Dužina međutrake: 60 m
 • Dužina prijemne trake: 15 m
 • Ukošenje po dužini (u radu – 1:20 / u transportu – 1:10)
 • Prosečni pritisak na tlo: 8 N/cm2

PROJEKAT: VI BTO (Bager – Transportne pogonske jedinice – Odlagač) sistem na Površinskom kopu Drmno

OBJEKAT: Odlagač PA200-2000/15+60+60

INVESTITOR: FLSmidth GmbH

LOKACIJA: Montažni plac Drmno Kop, Kostolac, Srbija

GODINA REALIZACIJE: 2017-2018

Ostali projekti

Demontaža postojećeg bifluksa kotla 6 i poveznih cevovoda i montaža novog bifluksa i poveznih cevovoda
Podizanje teških tereta na postrojenju za duboku preradu u RNP-u
Menu