Demontaža postojećeg bifluksa kotla 6 i poveznih cevovoda i montaža novog bifluksa i poveznih cevovoda

OPIS PROJEKTA:

U periodu od aprila do juna 2009. godine izvršeni su sledeći radovi:

 • Demontaža tela bifluksa
 • Demontaža poveznog cevovoda između izlazne komore pregrejača 3 i ulazne komore pregrejača 4
 • Demontaža dela cevovoda RC linije
 • Demontaža ovešenja bifluksa
 • Izrada i montaža čelične konstrukcije ovešenja
 • Montaža ovešenja bifluksa
 • Montaža bifluksa
 • Montaža trokrakog regulacionog ventila
 • Montaža poveznog cevovoda od izlazne komore pregrejača pare 3 do ulazne komore pregrejača pare 4
 • Sečenje RC linije na koti ±44,00m, rotacija cevovoda i zavarivanje istog
 • Povezivanje bifluksa sa RC linijom i ulaznom komorom međupregrejača pare 1
 • Montaža cevovoda odzračivanja
 • Montaža cevovoda odvodnjavanja

PROJEKAT: Demontaža postojećeg bifluksa kotla 6 i poveznih cevovoda i montaža novog bifluksa i poveznih cevovoda

OBJEKAT: Cevni sistem kotla br.6 TE Kolubara

INVESTITOR: Tent Obrenovac

LOKACIJA: TE Kolubara, Veliki Crljeni

GODINA REALIZACIJE: 2009.

Ostali projekti

Sanacija dimnjaka VK 1, 2 i 3, demontaža i zamena izolacije sa AKZ zaštitom u TO Novi Beograd
VI BTO (Bager – Transportne pogonske jedinice – Odlagač) sistem na Površinskom kopu Drmno
Menu