Rekonstrukcija tri rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu projekta postrojenja za duboko koksovanje WP2 (DCU Plant)

Rekonstrukcija tri rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu projekta postrojenja za duboko koksovanje WP2 (DCU Plant)

PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA REZERVOARA ZA LAKI HC SLOP FB-1021I REKONSTRUKCIJA REZERVOARA 0711/0714 SA NOVIM SISTEMOM ZA BLANKETING, RNP PROJEKAT POSTROJENJA ZA DUBOKO KOKSOVANJE WP2 (DCU Plant)

 OBJEKAT: NIS Rafinerija Nafte Pančevo (DCU PLANT)

INVESTITOR: NIS-RNP Pančevo

LOKACIJA: Pančevo

GODINA REALIZACIJE: 2019-2020

OPIS PROJEKTA:

U periodu od 2019 do 2020. rekonstruisana su tri rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo u sklopu projekta postrojenja za duboko koksovanje WP2 (DCU Plant) i to:

Rezervoar FB-1021 za laki HC slop je rekonstruisan u velikoj meri, prevashodno zbog oštećenja nastala tokom NATO bombardovanja 1999 godine, od kojih su oštečenja na plaštu bila najozbiljnija.

Radovi na rekosntrukcijii su uključivali: sanaciju poda i ugradnju DWS poda, sanaciju plašta, zamena krovne konstrukcije i krovnih limova, vraćanje starih i ugradnju novih priključaka, modifikaciju PPZ sistema, ugradnja novih platformi, ugradnja plivajuće membrane, sanacije građevinskog temelja i rigole.

Rezervoari FB-0711/0714 su rekonsruisani zbog oštećenja prouzrokovana korozijom zbog nedostatka AKZ i radnih uslova, kao i potrebe za ugradnjom novog sistema za blanketing.

Radovi na rekonstrukciji su uključivali: sanaciju poda i ugradnju DWS poda, sanaciju plašta, zamena krovne konstrukcije i krovnih limova, vraćanje starih i ugradnju novih priključaka, modifikaciju PPZ sistema, ugradnja novih platformi, ugradnja plivajuće membrane i ugradnja novog sistema za blanketing.

Radovi su obuhvatali projektovanje, nabavku i isporuku materijala, opreme i izvođenje radova

Izgradnja dva nova rezervoara u Rafineriji nafte Pančevo na postrojenju za duboko koksovanje WP1 (DCU Plant)
Rekonstrukcija rezervoara FB-2003
Menu