Sanacija dimnjaka pomoćne kotlarnice

OPIS PROJEKTA:

Usled dugotrajne ekspoatacije dimnjaka pomoćne kotlarnice u TENT B na strukturi dimnjaka je došlo do pojave brojnih oštećenja i to na elementima spoljašnjeg plašta, unutrašnjeg plašta, penjalicama i platformi. Cilj merenja, kontrole, izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova sanacije i adaptacije postojećeg dvoplaštog čeličnog dimnjaka pomoćne kotlarnice TENT B je evidentiranje i uklanjanje postojećih oštećenja čeličnih elemenata samostojećeg dimnjaka i obezbeđenje nezavisnog odvođenja dimnih gasova iz tri postojeća dimna kanala. Sprovođenjem postupka sanacije i postupka adaptacije treba da se obezbedi očuvanje globalne nosivosti strukture kao i pravilno funkcionisanje dimnjaka u svim režimima rada pomoćne kotlarnice.

Karakteristike dimnjaka:

  • Tip: čelični, dvoplašti, samonoseći sa prirodnom promajom
  • Visina: 60 m
  • Prečnik spoljašnjeg plašta: 3300 mm
  • Prečnik unutrašnjeg plašta: 3000 mm
  • Temperatura izlaznih gasova: 150˚C

PROJEKAT: Sanacija dimnjaka pomoćne kotlarnice

OBJEKAT: TE “Nikola Tesla” B

INVESTITOR: JP EPS Beograd, TE “Nikola Tesla” Obrenovac

LOKACIJA: Tent B, Ušće 11500 Obrenovac

GODINA REALIZACIJE: 2017.

Ostali projekti

Mehanizacija
Sanacija dimnjaka VK 1, 2 i 3, demontaža i zamena izolacije sa AKZ zaštitom u TO Novi Beograd
Menu